De geschiedenis van de Aalsterse Imkergilden

  • Posted on: 10 December 2019
  • By: Webmaster Arnout
Printvriendelijke versiePrintvriendelijke versie

Hoewel de eerste statuten van "De Vlijtige Bie" in het staatsblad van 10 mei 1913 verschenen, dateert onze vereniging waarschijnlijk al van 1892. De vooroorlogse jaren brachten voor onze bond een ongekende bloei. Groot was het aantal leden misschien wel door het gemak waarmee men toen kon imkeren in een met bloemen overgoten natuur.
Uit overvloed en werklust ontstonden in Aalst grote projecten o.m. de film “Dansen voor het leven” mede door onze leden Etienne Geerinckx, Wittekind enz. gemaakt.
Een film die de eerste prijs wegkaapte op het Internationaal Imkerscongres te Madrid in 1961. Fragment (12,5 MB).

Jammer genoeg volgde hierop een periode getekend door onenigheid tussen plaatselijke en provinciale besturen, leidend tot een breuk binnen de VIB. De Vlijtige Bie, onder leiding van Dom Stefaan Van De Putte van de abdij van Affligem, werd een sterke afdeling binnen de VNIF.

In de jaren 80 was er nog een bloeiperiode in de imkerij. Nadien ging zij door de wegkwijnende bijenweide en de talrijker opkomende bijenziekten en plagen, steeds verder achteruit. Op initiatief van de Koninklijke Oost-Vlaamse Imkersvereniging kwam de "Imkersgilde Land van Aalst" in 1981 tot stand, na een mislukte poging tot verzoening met De Vlijtige Bie.
In 2000 fusioneerden de "Imkersgilde Land van Aalst" en De Vlijtige Bie" tot de dynamische vereniging "Imkersgilde De Vlijtige Bie" met een tachtigtal leden.

Van 1999 tot 2005 was onze penningmeester Roger De Croock ook secretaris van de Oost Vlaamse imkersbond en van 2000 tot 2005 zelfs ook van de Vlaamse Imkersbond.
Uit onvrede met het wanbeleid van de KOIV en de VIB echter, nam Roger in 2005 ontslag uit het bestuur van deze 2 verenigingen. De Imkersgilde De Vlijtige Bie" sloot zich, samen met de "Imkersbond Sint Ambrosius" uit Sinaai en "De Vrije Bie" uit Brugge, aan bij de Brabantse imkersbond (VBVI). Roger werd penningmeester van de VBVI.

In 2008 nam Anton ontslag bij RKH vzw als secretaris-Penningmeester en is opgevolgd door Roger De Croock.
Ondertussen is onze vereniging uitgegroeid tot de grootste en best werkende vereniging van heel Vlaanderen, met net geen 130 leden. 2008 zal afgesloten worden met 129 leden en 32 bijleden.
Vanaf 2009 zal er geen onderscheid meer zijn tussen leden en bijleden en zullen we 161 leden tellen.
De "Imkersgilde De Vlijtige Bie" organiseert regelmatig cursussen en werkt samen met de bevruchtingsstand te Kreverhille voor selectie en eigen koninginnenteelt.
2014 wordt afgesloten met 164 leden.

Aalsterse Imkersgilde de Vlijtige Bie