Reportage over bijen op radio 1

http://www.radio1.be/programmas/11bean/bijen-zijn-weer 

19 februari 2016  - Statutaire algemene vergadering

Leden die geregistreed zijn kunnen het verslag nalezen via: Donwloads  --  Verslagen     

5 maart 2016  -  Onze jaarlijkse plantenruildag in de tuin van Maurice Eeckhout.

velde leden en niet leden waren opd eafspraak. 

11 maart 2016  -  Lezing: Bedrijfsmethode met geintrigeerde varroabestrijding 

39 leden waren op de afspraak. Het verslag eerstdaags op: Donwloads  --  Verslagen 

Onderstaande activiteiten voor april en mei kunnen gedetailleerd geconsulteerd worden in ons ledenblad 2016-2

Volgende afspraken

Vrijdag 22 april 2016 om 19.30 uur

Polivalente zaal , vrije basisschool Sint Vincentius, Pachthofstraat 3 te Gijzegem 

Geactualiseerde biotechnische varroabestrijding door Roger De Croock

Zaterdag 7 mei en zaterdag 28 mei 2016 om 14 uur

Chalet Roger te Sint Onolfsdijk te Dendermonde

Overlarven en moerteelt, afhalen van één dag verzorgde larfjes, maximum 15 per persoon.

Vooraf te bestellen via mail rdcroock@pandora.be