Voorzien activiteiten

Zaterdag 24 september 2016 start om 9 uur

Het bijenforum “cari” staat de laatste weken roodgloeiend van klachten in verband met aangekochte waswafels. Wat de oorzaken zijn is ver van duidelijk. Ook de FOD Volksgezondheid voert onderzoek.

Lees het voorlopig verslag 

Inmiddels is deze activiteit een feit: Marcel was al om 7 uur gestart met de voorbereiding om al een deel was te smelten zodat de eerste ingeschrevene al direct kon beginnen gieten.

Rond 8.30 uur stond alles klaar aan de chalet. 11 leden hadden zich online ingeschreven. samen is er meer dan 30 kg was verwerkt en zijn er meer dan 560 wafels gegeoten. Een succes dus.

Uw vereniging blijft niet bij de pakken zitten als het op service aankomt!!!

Vrijdag 21 oktober 2016 om 19.30

Onze jaarlijkse statutaire algemene vergadering gevolgd door het overzicht van het voorbije bijenseizoen.

Zoals gewoonlijk zal Marcel als moderator fungeren.

Problemuw vereniging en kunnen vooraf medegedeeld worden aan Marcel.

Meer hierover in een volgend digi-ledenblad.

Zondag 20 november vanaf 12 uur

Als afsluiter van het bijenseizoen ons jaarlijks Ambrosiusfeest.

Gaat door in ons vertrouwd lokaal in Impe.

Wegens de goede reacties en tevredenheid van de leden gaan we door zoals verleden jaar.

Meer hierover in een volgend digi-ledenblad.