Afspraak op 9 juli van 10 tot 17 uur op de paringstand Kreverhille

Meermaals heb ik al een lans gebroken om RKHvzw te promoten met haar paringstand Kreverhille.

Op 9 juli worden de deuren geopend en kan je een kijkje komen nemen.

Je zal er verwelkomt worden met een lekkere koffie, een frisdrankje of een pintje.

Er wordt uitleg gegeven over de werking van de paringstand. Om de rust te bewaren en de paringen niet te verstoren kan in de voormiddag en na 16 uur kan een rondleiding op het terrein gegeven worden.

We geven uitleg over de ontvangst en registratie in het stamboek van de binnengebrachte ERK, het drukken van de ID-kaarten. Uw vragen worden met alle plezier beantwoord.

Gelieve je goed humeur en de zon mee te brengen

Vrijdag 21 oktober 2016 om 19.30

Onze jaarlijkse statutaire algemene vergadering gevolgd door het overzicht van het voorbije bijenseizoen.

Zoals gewoonlijk zal Marcel als moderator fungeren.

Problemen kunnen vooraf medegedeeld worden aan Marcel.

Meer hierover in een volgend digi-ledenblad.

Zondag 20 november vanaf 12 uur

Als afsluiter van het bijenseizoen ons jaarlijks Ambrosiusfeest.

Gaat door in ons vertrouwd lokaal in Impe.

Wegens de goede reacties en tevredenheid van de leden gaan we door zoals verleden jaar.

Meer hierover in een volgend digi-ledenblad.

Op 18 juni zijn er waswafels gegoten

Onze vereniging beschikt over twee toestellen die wegens mogelijk verkeerd gebruik niet meer worden uitgeleend aan de leden. Daarom zullen/kunnen we nog één of meerdere dagen voorzien voor het wafelen van was.

Geïnteresseerd? Laat maar weten. Suggesties: welkom