Voorzien activiteiten

Zaterdag 24 september 2016 start om 9 uur

Het bijenforum “cari” staat de laatste weken roodgloeiend van klachten in verband met aangekochte waswafels. Wat de oorzaken zijn is ver van duidelijk. Ook de FOD Volksgezondheid voert onderzoek

Op 18 juni hadden we al een waswafeldag. De belangstelling was aanzienlijk zodat we besloten deze activiteit nog te herhalen.

Gezien we de waswafel toestellen niet meer in bruikleen geven, mede de problematiek rond wasvervuiling willen we voorlopig al één wafelsessie organiseren

Je kan best inschrijven via de site, klik op "Wasgietdag 24 september" bekijk hoe inschrijven en schrijf je indien interesse.

Er kan een uur gereserveerd worden en de hoeveelheid te wafelen was. Nadien versturen we een bevestiging.

In geval het uur bezet is wordt daarvoor een bericht gestuurd

Vrijdag 21 oktober 2016 om 19.30

Onze jaarlijkse statutaire algemene vergadering gevolgd door het overzicht van het voorbije bijenseizoen.

Zoals gewoonlijk zal Marcel als moderator fungeren.

Problemen kunnen vooraf medegedeeld worden aan Marcel.

Meer hierover in een volgend digi-ledenblad.

Zondag 20 november vanaf 12 uur

Als afsluiter van het bijenseizoen ons jaarlijks Ambrosiusfeest.

Gaat door in ons vertrouwd lokaal in Impe.

Wegens de goede reacties en tevredenheid van de leden gaan we door zoals verleden jaar.

Meer hierover in een volgend digi-ledenblad.