Verzekering

Printvriendelijke versiePrintvriendelijke versie

Verzekering

Ledenverzekering van de Kon.Vlaamse Imkersbond.

I. Wat is verzekerd

a. De burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. derden voor alle schadegevallen die oorzakelijk verband houden met de imkerij.

b. De rechtsbijstand wanneer er betwisting is over die aansprakelijkheid.

ll. Wie zijn verzekerd

a. Alle aangesloten leden bij de KonVlB.

b. Occasionele medewerkers/vrijwilligers zoals bepaald in de wet van 3 juli 2005.

lll. Wie zijn uitgesloten

Familieleden in de eerste graad en of personen die onder hetzelfde dak wonen.

Die uitsluiting geldt enkel voor wat de eigen schade betreft, niet inzake BA.

lV. Wat is uitgesloten

Schade voortvloeiend uit opzet , dronkenschap , drugs , vergaande onvoozichtigheid.

V. Waar geldt de dekking

a. In België

b. In het buitenland tot 100 km vanaf de landsgrens.

De algemene en bijzondere voorwaarden kunnen geraadpleegd worden.

Gilbert Walraet

Procedure indien u wenst beroep te doen op de verzekering

In de gevallen dat er zich een ongeval voordoet meldt dit dadelijk aan het bestuur van uw bond. Het bestuur dient dan dadelijk contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verzekering:

Gilbert Walraet, St.-Martinusstraat 51, 9790 Wortegem-Petegem, tel: 055/31.42.46, walraet.neyt@skynet.be

Bezorg zoveel mogelijk inlichtingen aangaande aard van het ongeval, aansprakelijkheid, schade, getuigen, ... Indien u nog niet alle gegevens hebt, vraag om een dossier te openen. Zet zo snel mogelijk alle details op papier met de nodige handtekeningen van getuigen en slachtoffer en bezorg dit aan de verantwoordelijke van de verzekering. Het zal de afwerking van het dossier bespoedigen.

En beste imkers, laat ons hopen dat u nooit een beroep moet doen op de verzekering want dat betekent dat alles goed verliep op jullie imkeractiviteiten !