Verzekering

Printvriendelijke versiePrintvriendelijke versie

Verzekering

Ledenverzekering van de Kon.Vlaamse Imkersbond.

In tegenstelling met hetgeen men altijd verondersteld heeft is de imker niet verzekerd voor de burgerlijke aansprakelijkheid  t.o.v. derden voor schadegevallen die oorzakelijk verband houden met de imkerij thuis of op een bijenstand. Men verwijst hiervoor naar de familale polis die de imker eventueel afgesloten heeft. Of het risico hierdoor gedekt is kan men opvragen bij de verzekeringsagent of de verzekeringsmaatschappij.

De verzekering die KONVIB afgesloten heeft dekt wel de schadegevallen aan derden die zich zouden voordoen tijdens de activiteiten van de bonden zoals lessen en vergaderingen.

Er is wel goed nieuws. KONVIB onderhandelt met een verzkeringsmaatschappij om individuele polissen af te sluiten voor de schadegevlallen  ten gevolge van imkerij thuis en ook de verkoop van honing en andere bijenproducten. De imker zal zelf kunnen beslissen of hij die polis zal afsluiten. De premie zou ongeveer 60 € per jaar bedragen.