Factorenziekten

Printvriendelijke versiePrintvriendelijke versie

Factorenziekten.

factorenziekteOnder factorenziekten verstaan we de belagers van bijenvolkeren waar meerdere oorzaken meespelen in de uitbraak van de ziekte en waar ook de imker in belangrijke mate oorzaak kan zijn.

Kalkbroed en Nosemose kunnen hier ook bij gerangschikt worden.

Amoebiase:

De amoebe (Protozoa) Malpighamoebe mellificaeleeft in de buisjes van Malpighi, die als de nieren van de bijen worden beschouwd.

In combinatie met nosemose wordt ernstige schade toegebracht aan de bijen.

Cysten worden door likgedrag van de poetsbijen doorgegeven. Door diarree worden raten besmeurd. Fel verzwakte volken in de lente worden leeggeroofd. Alleen de winterbijen worden aangetast.

De algemeen geldende regels voor hygiëne en selectie kunnen de ziekte voorkomen.

Roer:

De opgestapelde ontlasting in de endeldarm wordt tijdens de reinigingsvluchten uitgescheiden.

Abnormaal voedselverbruik door verstoring, te lange winterzit, ongeschikt wintervoer zoals heidehoning en bladhoning, te late inwintering, vroege broedaanzet veroorzaakt abnormaal voedselverbruik.

Meiziekte:

Verstopping van de spijsvertering van jonge voedsterbijen die veel stuifmeel eten. Door watergebrek en plots invallende koude na een goede stuifmeeldracht verstopt het darmkanaal van broedverzorgende bijen.

De symptomen zijn analoog met nosema en acariose (krabbelaars).

Lauwe honing‑ of suikeroplossing (1:3) voeren of over de raten te sproeien.

Verdwijnziekte/kaalvliegen:

Na de winter worden kasten aangetroffen die volledig ontvolkt zijn. De oorzaak is onbekend en was in het verleden vrij zeldzaam.

Ondertussen zijn er steeds meer alarmerende berichten over massaal verlies van bijenvolkeren, ook in de herfst.De Amerikaanse benaming Colony Collapse Disaster of CCD plaatst de imkerij voor enorme problemen.Vermoedelijk heeft deze “ziekte” multifactoriële oorzaken. Varroa, secundaire besmetting door virussen, milieu-invloeden en het gebruik in de landbouw van o.a. neurotoxische pesticiden worden hiermee in verband gebracht.