Disclaimer

Printvriendelijke versiePrintvriendelijke versie

De Aalstere imkersgilde ‘De Vlijtige Bie’ (kortweg IVB) neemt redelijke maatregelen om kwalitatieve en correcte informatie aan te bieden op deze site.

Toch kunnen onjuistheden voorkomen. IVB geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, die zou voortvloeien uit (problemen bij) de toegang tot of het gebruik van de website.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren via het contactformulier.

Reproductie met bronvermelding van informatie op deze site is toegestaan op voorwaarde dat er steeds een bronvermelding bij geplaatst wordt en de informatie niet gewijzigd of abusief gebruikt wordt.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. IVB is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of van andere websites die verwijzen naar de website van IVB.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. IVB verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze algemene voorwaarden.